Home

Autoriteit voor Europese Certificaten

Certificering op Europees niveau

Europese regels volgen elkaar in hoog tempo op en zijn vaak lastig te interpreteren zonder uitspraken van het Europese Hof van Justitie en mededelingen van de Europese Commissie er op na te slaan. Dit leidt in de praktijk tot problemen met de naleving van deze regels.

Europese en nationale organen die zijn belast met het toezicht hebben een beperkte capaciteit. Als gevolg hiervan wordt slechts een klein gedeelte van al het handelen op conformiteit getoetst. Indien bij deze toets een schending van de regelgeving wordt geconstateerd volgt daarop meestal een negatieve maatregel.

Certificering van de geadresseerden van de Europese regelgeving is een positieve insteek in het kader van de Europese eenwording. De onderliggende Europese en nationale normen zijn immers vaak geïnspireerd door Europese regelgeving.

Justitia & Themis* focust zich op de ontwikkeling van normenkaders die hun oorsprong vinden in Europese regelgeving en de uitvoering van de daaraan gerelateerde audits en certificering.

*Vrouwe Justitia is van oorsprong een Romeinse godin en naderhand de personificatie van het recht. Haar Griekse tegenhangster is Themis. De vereniging van de Griekse en Romeinse vrouwen staat symbool voor de Europese eenwording op het gebied van het Recht.