Werkwijze & Auditors

De Extended Challenge Certification ℠ methode
Oog voor de eigen identiteit van een organisatie

Geen één organisatie is hetzelfde, elke organisatie is uniek. Justitia & Themis is zich daar als certificerende instelling van bewust en heeft om die reden een certificeringsmethode ontwikkeld die op dit belangrijke gegeven inspeelt: de Extended Challenge Certification ℠ methode. Met de toepassing van de Extended Challenge Certification ℠ methode wordt gezocht naar een balans in het spanningsveld tussen de diversiteit van organisaties en de uniformiteit van certificeren. Deze methode garandeert dat de scope van de audit is afgestemd op de specifieke situatie van de betrokken organisatie.

Auditors

Justitia & Themis beschikt over 12 van de 15 bevoegde NTA auditors.

Mr. Sharon Takens

is een ervaren aanbestedingsjuriste met een consultancy achtergrond. Sharon geeft verschillende overheidsorganisaties diverse ondersteuningen en adviezen op het gebied van inkoop en aanbesteden (leveringen en diensten). Vanaf 2006 is Sharon medevennoot van een juridisch adviesbureau wat gespecialiseerd is in het Europees aanbestedingsrecht. De pragmatische en kritische wijze van aanpak maakt dat Sharon oog heeft voor zowel rechtmatig als ook doelmatig aanbesteden. Aanbesteden is voor haar een teamsport. Sharon is academisch geschoold en beschikt sinds 2009 over het certificaat van de post-academische opleiding Grotius Europees Aanbestedingsrecht.

Marjan Beeker

is juriste en sinds 1995 gespecialiseerd in het nationaal en Europees aanbestedingsrecht. Haar expertise ligt met name op het gebied van overheidsopdrachten voor leveringen en diensten. Zij voorziet aanbestedende diensten in praktische en bruikbare juridische adviezen en biedt begeleiding en ondersteuning tijdens de gehele aanbestedingsprocedure. Deze begeleiding en ondersteuning kan bestaan uit het opstellen van alle benodigde aanbestedingsdocumenten of het geven van een ‘second opinion’ op reeds opgestelde aanbestedingsdocumenten. Uitgangspunt bij de dienstverlening van Marjan Beeker is dat de aanbestedingsprocedure rechtmatig en doelmatig verloopt. Kenmerkend voor de dienstverlening van Marjan Beeker is haar deskundigheid, professionaliteit en haar kritisch oog voor het gewenste resultaat. Een aantal opdrachtgevers maakt structureel gebruik van de dienstverlening van Marjan Beeker, waaronder enkele gemeenten, (onderdelen van) Ministeries en publiekrechtelijke instellingen.

Bram van Heel

heeft ruim 15 jaar juridische werkervaring, ondermeer als advocaat en bedrijfsjurist. Sinds 2002 begeleidt hij als zelfstandig projectjurist aanbestedende diensten bij het inkopen en aanbesteden. Naast een grondige kennis van het verbindtenissen- en aanbestedingsrecht heeft hij ook de nodige ervaring op aangrenzende rechtsgebieden, zoals het subsidie- en staatssteunrecht. In 2009 ontving hij het Grotius certificaat Nederlands en Europees aanbestedingsrecht. Tot zijn opdrachtgevers mag hij rekenen: TLS, Syntus, (OV chipkaart), GVB en de Gemeente Amsterdam. Meer informatie is te vinden op www.vanheel.nl.

Violette Oldenburg

is een zeer gedreven inkoopprofessional en tevens deskundig aanbestedingsjurist, voornamelijk acterend in de publieke sector. Ervaring heeft zij sinds 2000 opgedaan bij het Rijk als jurist en inkoopadviseur en als inkoopconsultant bij een gerenommeerd landelijk opererend inkoopconsultancybureau. Zij is momenteel als teamleider inkoop werkzaam bij een gemeente. Daarnaast biedt zij haar inkoop- en aanbestedingsrechtelijke expertise aan als zelfstandig jurist. Met haar ervaring, kennis van zaken en analytisch denkvermogen weet zij snel belangrijke risico’s te onderkennen en op basis daarvan te komen tot een volwaardig advies en een succesvol aanbestedingstraject. Zij kenmerkt zich door haar relativerend vermogen en zakelijk inzicht. Als het erop aankomt, weet zij te allen tijde de rust te bewaren. Integriteit en transparantie zijn kernwaarden van Violette.

Mr. Odette Strik

is een ervaren aanbestedingsjurist en een echte allrounder op het gebied van Europese aanbestedingen. Odette is actief als adviseur, interim projectleider en docent. Als adviseur wordt ze ingeschakeld bij aanbestedingsrechtelijke vraagstukken. Als projectleider begeleidt ze Europese aanbestedingen op uiteenlopende terreinen. Meestal bij aanbestedende diensten, maar in voorkomende gevallen ook bij marktpartijen. In haar werk is Odette kritisch en doortastend en steeds op zoek naar pragmatische oplossingen. Sinds 2006 is zij medevennoot van StrikTakens aanbestedingsjuristen (www.striktakens.nl). In 2008 heeft Odette met goed gevolg de post-academische opleiding Grotius ‘Europees en nationaal aanbestedingsrecht’ gevolgd.

Nathalie Ploem

is aanbestedingsjurist bij de provincie Limburg. Na de algemeen juridische advisering binnen de provincie en twee gemeenten is zij vanaf 2006 het aanspreekpunt voor alle uiteenlopende vragen op het gebied van aanbestedingsrecht binnen de provinciale organisatie. Vooral complexe adviesvragen rondom PPS-projecten en gebiedsontwikkeling hebben haar aandacht. De interactie met de markt en de sterke ontwikkeling in dit rechtsgebied die ruimte geeft voor interpretatie ziet zij als een uitdaging. Creativiteit, toewijding en doelgerichtheid zijn voor haar belangrijke kenmerken. In 2009 heeft zij de Grotius specialisatieopleiding Europees aanbestedingsrecht afgerond.

Denise Baecklant

is een ervaren manager en projectleider, die haar sporen verdiend heeft in de non-profit sector, met name gezondheidszorg en lagere overheid. Ze is mens- en resultaat gericht, weet mensen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen, en combineert out of the box denken met pragmatisme. Denise heeft als manager en projectleider vele grote, complexe en politiek gevoelige projecten uitgevoerd. Door haar scherpe oog voor mensen en verhoudingen weet zij mensen te enthousiasmeren en bruggen te bouwen. Ze zorgt dat resultaten niet alleen behaald maar ook behouden worden. Haar grote kennis van en ervaring in de non-profit sector zorgt ervoor dat zij situaties en mogelijkheden snel weet in te schatten. Denise is een daadkrachtige doorzetter, meer manager dan bestuurder, en gezegend met een verfrissend gevoel voor humor.

Ernest Raedts

is manager geweest bij verschillende overheidsinstanties, waaronder gemeenten, het Rijk en provincies. Hij is in verschillende functies werkzaam geweest op meerdere beleidsterreinen, vanwege zijn uitzonderlijke verscheidenheid aan kwaliteiten. Daarbij had hij met ‘inkoop’ te maken als beoordelaar van aanbestedingen, als opdrachtgever, als controller en als inrichter van de inkoopfunctie. De laatste jaren heeft hij zich als zelfstandige vooral bezig gehouden met de organisatie en begeleiding van inkoopsamenwerkingen en inkoopprojecten. Zijn werkveld daarbij is de publieke sector. Ernest is civiel ingenieur en MSU+ gecertificeerd.

Joan de Feijter-Hoekstra

heeft vanuit diverse disciplines een ruime ervaring op verschillende juridische gebieden. Begonnen als advocaat in Rotterdam is zij nu al weer vele jaren als bedrijfsjurist werkzaam in de nutssector. Daar kwam zij in toenemende mate in aanraking met de problematiek rond Europese aanbestedingen en besloot zij de opleiding Aanbestedingsrecht op de Grotius Academie te volgen. Sindsdien is zij zich steeds meer gaan toeleggen op het begeleiden van aanbestedingen.

Hülya Türksever

beweegt zich op het grensvlak van inkoop, bedrijfsvoering en management. Sinds 2001 is zij werkzaam als zelfstandig inkoopconsultant, waarbij zij haar aandacht vestigt op de publieke sector. Haar analytische en communicatieve kracht maakt dat zij buitengewoon thuis is in onderzoeks- en adviesopdrachten. Hülya is bedrijfskundige, NEVI 3 alumna, MSU+ gecertificeerd en doet momenteel een promotieonderzoek op het gebied van inkoop van diensten binnen de publieke sector.