Kern activiteiten

Certificering van aanbestedende diensten op grond van de NTA 8058

Justitia & Themis richt zich primair op certificering van aanbestedende diensten en is geregistreerde certificerende instelling bij het Nederlands Normalisatie-Instituut (NNI) voor de Nederlands Technische Afspraak 8058 (NTA).

De NTA beschrijft eisen aan de aanbestedingspraktijk van aanbestedende diensten en is ontwikkeld als instrument voor aanbestedende diensten om hun aanbestedingspraktijk te verbeteren.

Door gebruik van dit instrument worden aanbestedende diensten ondersteund in:

  • de naleving van het aanbestedingsrecht;
  • de naleving van het eigen aanbestedingsbeleid;
  • een aanzet tot doelmatig aanbesteden en verdere professionalisering.

Indien voldoende conformiteit met de NTA wordt vastgesteld, wordt een Good Procurement Practice Certificaat verstrekt. Daarnaast is het mogelijk om een bijzondere vermelding te ontvangen voor speerpunten van het aanbestingsbeleid ten aanzien van o.a. sociaal beleid, duurzaam inkopen en MKB-vriendelijk aanbesteden. Door gebruik van de NTA als toetsinstrument kan de inkooporganisatie zichzelf beter profileren en haar toegevoegde waarde aantonen en vergroten c.q. een betere aansluiting op de strategische doelstellingen van de organisatie creëren.

NTA Workshop

Justitia & Themis verzorgt NTA workshops waarin zij nader uiteenzet wat de NTA is, wat het de aanbestedende dienst oplevert en hoe een NTA-audit eruit ziet.